Lana Udalean

Webgune honetan argitaratzen diren zerrendak, eta datu pertsonalak dituztenak, egungo datuak babesteko legedian araututakoaren araberakoak dira eta, Adminsitrazio Publikoen Adminstrazio Prozedura Erkideari  buruzko urriaren 1eko 39/2015 legearen 40.artikukuak eta hurrengoak  ezarritakoen arabera, horien helburu bakarra hautagai bakoitzari hautaketa prozeduraren edukia jakinaraztea da. Zerrenda hauek ez dira sarbide publikoko iturriak eta ezin izango dira kopiatu ez osorik ez zati batean, eta ezin izango dira informazioa berreskuratzeko sistemak erabilita transmititu ez erregistratu, baldin eta interesdunek horretarako baimenik eman ez badute.

Deialdiak

  • Uribe Kostako Behargintza