Ikastaroetan izena ematea

ESKATZAILEAREN DATUAK
Lehenengo abizena: *
Bigarren abizena: *
Izena: *
Jaiotze data: *
NAN: *
Telefonoa: *
Helbidea: *
P.K.: *
Udalerria: *
Erroldatua *

Posta elektronikoa:
LEGEZKO ORDEZKARIAREN DATUAK (adin txikikoak direnean)
Lehenengo abizena:
Bigarren abizena:
Izena:
NAN:
Telefonoa:
Ondoko ikastaroan izena ematea ESKATZEN DUT:
Ikastaroa *
Egunak: *
Ordutegia: *
COVID-19 dela eta ikastaroa bertan behera utzi behar izanez gero, ikastaroekin online jarraitzeko interesa izango zenuke??

BANKU KONTUAREN DATUAK (dirua bueltatu behar bada)
Kontu Korronte zenbakia: (ESxx-xxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxxx)
Titularraren izen abizenak: *
Titularraren NANa: *
Titularraren helbidea: *
Titularraren P.K.: *
Urdulizko Udalari baimena ematen diot nire datuak erabiltzeko udal informazioa bidaltzeko.
Era berean, Urdulizko Udalari espresuki baimena ematen diot jarduera honetan, ateratzen diren argazkiak, elementu fotografikoak eta/edo ikus-entzunezkoak izan, inolako lurralde eta denbora mugarik gabe erabiltzeko, hau horrela bada,
Urdulizko Udalak zati batean edo erabateko eran ikus-entzunezko irudiak eta argazkiak erabili ahal izango ditu, komunikabideetan, sare sozialetan eta bere titulartasunean dauden webguneetan, epe mugagabean eta kontraprestaziorik gabe.
Jarraian, erantsi NANaren kopia bat:
Erantsi fitxategia

Erantsitako fitxategiak ezin du 5 MB gainditu.
Datu-babesari buruzko oinarrizko informazioa
Arduraduna Urdulizko Udala
Elortza Plaza z/g 48610 - Urduliz
Datu-babeseko delegatuaren kontaktua: dpd@urduliz.eus
Helburua Giza-kultural ekintzen kudeaketa
Iraupena Ezarritako legezko epea
Legitimazioa Udal eskuduntza gauzatzeari dagokionez
Hartzaileak Hirugarrenei ez zaie daturik lagako, legeak behartuta ez ezik
Eskubideak Datuetara iritsi, zuzendu eta ezabatzea, bai eta bestelako eskubideak ere, informazio gehigarrian azaldu bezala
Jatorria Inprimakia
Informazio gehigarria Datu-babesari buruzko informazio gehigarria eta xehatua ikusgai daukazu gure web-orrian: http://www.urduliz.eu/eu-ES/Orrialdeak/DatuakBabestu.aspx